Sandviken och järnvägen - om mitt projekt

 

 

Varför sätter jag igång ett sådant här projekt? Det finns ju redan böcker (i varje fall en!) skrivna om järnvägen genom Sandviken. Och det skrivs titt och tätt på Facebook som berör ämnet.

Ja, det är nog det som står i inledningen, att historien är lite otydlig på flera punkter. De stora dragen går ganska lätt att ta fram men speciellt när det gäller byggnaderna och årtalen så råder delade meningar och källorna är få.

Jag vill gärna ha ordning och reda och fakta bakom och då är enda sättet att själv ta reda på hur det förhåller sig.

Facebook är ganska bra på ett sätt. Där dyker det upp en hel del bilder som man inte skulle hittat annars, men uppgifterna om bilderna är inte alltid helt säkra och till och med helt felaktiga. Men det går att para ihop uppgifter från olika håll och jämföra. Hur som helst så stjäl jag ogenerat därifrån.

Gruppen Sandvikens Vänner är livaktig och har ofta långa och intressanta trådar. Några personer är utan tvekan mycket trovärdiga och faktakunniga. Ett problem med Facebook är ju att hitta tillbaka till inlägg, speciellt lite äldre. Därför har jag kopierat texterna som jag tyckt vara av intresse, men inte alltid så fullständigt som jag borde ha gjort. Några intressanta inlägg har försvunnit, kanske de har tagits bort av författaren.

Digitaltmuseum.se har mängder av bilder, men systematiken, plats- och tidsangivelser är många gånger bristfällig eller helt felaktig.

Det finns säkert andra källor också, men de senaste åren har det varit svårt eller omöjligt att nå dem.

Webbplatsen kartbild.com har varit till stor hjälp att identifiera platser med mera.

Nå, med alla dessa förbehåll så publicerar jag här min sammanställning så som jag anser att de uppgifter jag har pekar på eller är mest trovärdiga eller sannolika. Jag hoppas att någon läser och fortfarande kan komma med tillägg och rättelser.

Tack

Sidorna gick ut som en "betaversionen" och jag fick en del kloka synpunkter som har infogats. Jag vill gärna nämna ett par personer.

Jan Rosenqvist och Lars Nord har bidragit med texter, bilder och praktiska råd som fört mitt arbete framåt. Andra nämns i texten i samband med uppgifterna.

 

Externa länkar och källor

Stig Lundins historiska hemsida om Sandviken  

Sajten historiskt.nu om GDJ  

Webbplatsen banvakt.se  

Bilder i Digitalt museum  

Kartor i Sandvikens kommunarkiv  

Facebook-gruppen Sandvikens Vänner (sluten grupp)  

Kartbild.com, en sajt med kartor och ortofoton från olika år  

Källor

Lars Nord har gjort en förnämlig kompilering av historiken som publicerats i en pdf på FB-gruppen Sandvikens vänner.

Gävle Dala Järnvägsaktiebolag, sammanställd av Lars Nord 2015  

Gävle Dala Järnvägar 1855-1908, historik utarbetad på uppdrag av Gefle-Dala Järnvägsaktiebolags direktion till femtioårsdagen av järnvägens öppnande för trafik till Falun  

Sidan uppdaterad 2021-10-01

Åter till samlingssidan