Sandviken och järnvägen - banvaktstugan Sätra

 

 

Banvaktstugan Sätra 1. På bilden, stående från vänster banvakt Oskar Johansson, banvakt Gustaf Johansson, Arne Johansson. Sittande från vänster Edit Johansson, Brita Zetterlund (Gustafs fru), Maria (Mia), Folke, Anna Erikssson (Oskars fru), Signe (Brita och Gustafs dotter). Ca. 1920 Från Lars Nord.

Banvaktstugan Sätra 2. Banvakt Arvid Olsson med hustru Maria (Mia), sonen Ingmar och dottern Ann-Britt. Sätra slutet 1930-talet. Från Lars Nord.

Banvaktstugan Sätra 3. Generalkartan med Sätra banvaktsstuga

Banvaktstugan Sätra 4. Vad är detta rester av? (2021)

Banvaktstugan Sätra 5. Järnvägen mot Sandviken (2021)

Banvaktstugan Sätra 6. Järnvägen mot Storvik (2021)

 

Sätra

Idag finns inga tydliga spår kvar av Sätrastugan. Den låg ca. 500 meter sydväst om nuvarande husvagnsparkeringen i Vallhov. Från 1857-1891 bodde även banmästaren med familj här. Siste banvakten var Arvid Olsson fram till 1942. Från början benämndes stugan Sätra 7, detta ändrades 1896 till Sätra 6.

En tidigare banvakt var August Haglund kom från Sundborn 1872 och flyttade vidare till See 1885.

Bilder och fakta från Lars Nord. Detta är de enda bilder av stugan som hittats.

Koordinater (från kartbild.com) 60.608584, 16.724968

Vid ett besök på den förmodade platsen fann jag rester av en byggnad som jag tolkar som en ladugård eller djurstall. Vidare finns en stensatt gång utanför den byggnaden och därefter i vinkel ner mot spåret.

Om stugan låg på den här platsen, låg den några meter över spåret, vilket säkert var en bra plats. Bilder redovisas ovan.

Åter till samlingssidan