Sandviken och järnvägen - banvaktstugan Rödjängstorp

 

 

Rödjängstorp 1. Banvaktstuga Rödjängstorp

Rödjängstorp 2. Karta Rödjängstorp, okänt år

Rödjängstorp 3. Karta Rödjängstorp, 1960 (kartbild.com)

Rödjängstorp 4. Karta Rödjängstorp, 1975 (kartbild.com)

 

Rödjängstorp

Riksvägen mellan Gävle och Sandviken och mot Falun, RV80, gick tidigare i många krokar över små orter. 1933 byggdes den om mellan Forsbacka och Sandviken och då gjordes en viadukt över spåret i närheten av Rödjängstorp. Ur Sandvikens Tidning 21 april 1933 hämtar vi:

   Det stora vägarbetet Sandviken – Forsbacka börjar nalkas sin fullbordan på våren 1933. Sålunda är broarna i det närmaste färdiga. Bron över Jädraån står klar med undantag av asfaltbeläggningen och samma är förhållandet med bron vid Rödjängstorp (bilden).

Viadukten vid Rödjängstorp

Bron vid Forsbacka blev klar strax före påsk, betongen skall nu hårdna och därefter återstår även där endast asfaltbeläggningen. En del terrasseringsarbeten återstår emellertid. Den stora vägporten vid Sandviken kommer att påbörjas i början på maj.

Broarbetena har pågått för fullt under vintern, men nu under tjällossningen gör man ett uppehåll, då förhållandena är särskilt besvärliga. Om ett par veckor beräknar man dock att vara igång igen.

Vägen beräknas vara fullt klar i sin helhet i slutet av september eller början på oktober."

Riksvägen blev senare motorväg i ett nytt läge och då försvann eventuella rester av banvaktstugan Rödjängstorp.

Men när byggdes banvaktstugan och när revs den, det är frågor som inte är fullt besvarade.

En kännetecknande detalj på denna stuga är att den har två skorstenar. Stensmo har en, förutsatt att vi tror på att bilden är korrekt lokaliserad. Dessutom ser det ut som en skylt, men texten kan inte läsas. Huset ser också ut att ligga närmare spåret än Stensmo. En källa anger att stugan fanns kvar åtminstone till slutet av 50-talet eller till och med in på 60-talet. Då hade den stått tom en tid.

Koordinater, bedömda utifrån kartorna: 60.630817, 16.837685.

Rödjängstorp bör ha haft nummer 4 först och senare 5.

Åter till samlingssidan