Vattenhästar och vattentorn

Urval: Lån DM Text

Inlandsbanan

Här följer vi först Inlandsbanan från söder till norr, i varje fall så långt jag har fotat hittills.

Kristinehamn

Kristinehamn, 2022

Det gamla vattentornet vid lokstallarna speglar sig i Tågabs kontorshus. Och det kan det göra med stolthet.

Persberg

Persberg, 2013

Persberg ligger vid den äldsta delen av vad som skulle bli Inlandsbanan, från början Östra Värmlands Järnväg (ÖWJ).

Vansbro

Vansbro, 2022

I Vansbro är vattentornet inbyggt i det välbevarade lokstallet. Det används till flera verksamheter.

Vansbro

Vansbro, 2022

Vattenhästen står kvar på sin gamla plats. Det har även funnits en kolbrygga i anslutning till hästen.

Brintbodarna

Brintbodarna, 2022

Vattentornet ligger helt inbäddat i grönskan liksom även spåren. Det här var linjen MVJ, senare Inlandsbanan.

Vimosågen

Vimosågen, 2022

Vimosågen är numera en turistort med många fritidshus. Tidigare låg här ett sågverk med många anställda.

Mora

Mora, 2022

Lokstallet med vattentorn ligger i Mora-Noret. Byggnaden inrymmer numera andra verksamheter.

Orsa

Orsa, 2022

Orsa-Härjeådalens Järnväg (OHJ) blev sen en del av Inlandsbanan. Vattentornet ligger i det välbevarade lokstallet.

Emådalen, Inlandsbanan

Emådalen, 2021

Just där E45:an korsar Inlandsbanan finns det här typiska vattentornet med utkastare. Extra ...

Knoppens vattentag

Knoppen, 2021

Lite norr om km 289 på Inlandsbanan ligger vattentaget Knoppen, Vattnet leds från en högre belägen tjärn.

Knoppens vattentag

Knoppen, 2021

Vattenflödet reglerades från den lilla kuren med vajrar upp till tjärnen.
Här är platsen (OpenRailwayMap)

Tandsjöborg, Inlandsbanan

Tandsjöborg, 2021

Norr om stationen i Tandsjöborg på Inlandsbanan finns detta vattentorn där banan går på östra sidan om Tandsjön.

Kropptjärn

Kropptjärn, 2022

Kropptjärn ligger i princip i "väglöst" land. Vattentornet är typiskt för den här delen av Inlandsbanan.

Sveg, 2022

Vattentornet är hopbyggt med lokstallet som förstås numera har en helt annan användning.

Ytterhogdal, 2022

De enda tydliga resterna av gamla tider är fundamentet till vattenhästen i norra änden av bangården.

Nederhögen, 2022

Det stilfulla vattentornet med sin vattenhäst håller på att inbäddas i grönskan. Mera ...

Gulåstjärn, 2022

Vackert torn, men vid närmare betraktande så ser man förfall och bristande underhåll. Mera ...

Hammerdal, 2022

Lokstall med vattentorn ligger mitt i samhället, men ändå rätt avskilt. En ombyggnad tycks påbörjad.

Ulriksfors, 2022

Den fina tegelbyggnaden är tyvärr i bedrövligt skick. Används inte längre för tågen.

Flåsjön, 2022

Vid spåret står en fin vattenhäst i gott skick. Men det saknas "kunder".
Mera om Flåsjön

Flåsjön, 2022

Vattentornet däremot är i långt gånget förfall. Taket och inklädnaden av cisternen har rasat ner.

Resten av sidan är uppdelad länsvis - i slumpmässig oordning.

Gävleborg

Sandviken

Sandviken

Det första vattentornet blev klart 1898. Tidigare fanns en vattenstation vid Jädran.   Mer om vattenstationen  

Sandviken

Sandviken, 2021

Jag saknar uppgifter om när det här tornet vid Sandvikens station kan vara byggt. Nu ligger det på privat mark.

Storviks vattenhäst

Storvik, 2021

Vid denna stora järnvägsknut finns en vattenhäst intill lokstallet. Vattentornet ses långt bort i bakgrunden på bilden.

Storviks vattentorn

Storvik, 2021

Mellan bangården och den livliga trafiken på E16 står vattentornet, här inbäddat i höstfärgerna.

Storviks vattentorn

Storvik, 2021

Vattentornet är en intressant konstruktion i armerad betong, här sedd underifrån. Mera om Storvik

Åbydal, DONJ

Åbydal, 2013

En tidigare station på DONJ intill där banan korsade Ostkustbanan.
Bangården, karta 1896

Jädraås, vattentorn

Jädraås, 2021

Museijärnvägen JTJ fick ärva en ganska komplett anläggning från DONJ.
Mera om Jädraås

Hybo, minnesmärke

Hybo, 2014

Vatthästen, drivaxlar för lok och en semafor är uppställda som ett minnesmärke vid Dellenbanan.

Ljusdal, lokstall

Ljusdal, 2022

Vattentornet är sammanbyggt med lokstallet, i det här fallet en ganska tråkig uppenbarelse.

Hudiksvall, 2022

Lokstallet är en ganska fin tegelbyggnad bortsett från det fula klottret som misspryder gatusidan.

Bollnäs

Bollnäs, 2022

Ett stympat vattentorn vid lokstallarna. Den övre delen har rivits någon gång. Objekt B.   Mera om Bollnäs

Söderhamn, Karaktärsfabriken

Söderhamn, 2022

Lokstallet ligger på bandelen 102 mot Vallvik. Där huserar nu teater m.m. under namnet Karaktärsfabriken.

Söderhamn

Söderhamn, 2022

Här finns en stor och ståtlig vattenhäst inte långt från lokstallet.
Egen sida om Söderhamn  

Holmsveden, 2022

Av detta vattentorns äventyrliga förflutna syns inte mycket i dag.
Olyckan 1917 och nutid

Dalarna

Västanhede

Västanhede, 2022

Näs-Morshyttans Järnväg öppnades 1876. Det var en smalspårig järnväg, 891 mm, bara 12 km lång.

Västanhede

Västanhede, 2022

Järnvägen ersattes 1921 av normalspår till Horndal, NsHJ. Trafiken till och från Näs avslutades 1953.

Västanhede

Västanhede, 2022

Invändigt i tornet kan man se att cisternen rivits ut då den ansågs vara en fara.   Dokumentation

Byvalla

Byvalla, 2022

Järnvägsbygget påbörjades 1889 och trafiken kunde starta med brukens gods 1891. Banans signatur var BLJ.

Byvalla

Byvalla, 2022

Banan blev ändå långlivad för att vara en kort smalspårig järnväg. De sista tågen gick så sent som 1964.

Byvalla

Byvalla, 2022

I närheten av vattentornet syns resterna av en vändskiva. Den såldes och finns efter några turer hos JTJ.

Krylbo

Krylbo, obj B, 2022

Intill stationsbyggnaden ligger denna byggnad som enligt ritningarna har varit ett vattentorn.

Krylbo

Krylbo, obj D, 2022

Vattenhäst vid lokstallet i Krylbo som används av föreningen SKÅJ. Alldeles intill ligger en askgrop.

Ludvika

Ludvika, 2022

Vattentornet norr om stationen vid Kajvägen, nära den bro över spåren, som rasade under gjutning.

Björbo

Björbo, 2022

Vattentornet i Björbo är välbevarat liksom även stationshuset som står en bit därifrån.

Falun

Falun, 2022

Vattenhäst vid lokstallet i Falun som används av museiföreningen, MfGDJ. Av vattentornet finns en plåttank kvar(?).

Fredriksberg

Fredriksberg, 2022

Vattenhäst i Fredriksberg vid gamla banvallen nu ett joggingstråk, en "station" för motionärerna.

Älvdalen

Älvdalen, 2022

Det förfallna lokstallet med sitt vattentorn. Privatägt, men kommunen utreder om det går att bevaras.

Uppsala

Uppsala Ö

Uppsala Ö, 2022

Vattenhästen vid Uppsala Ö står mest som dekoration
Mera om vattenhästen och ULJ

Tierp

Tierp, 2022

Vattentornet är som på många andra ställen hopbyggt med lokstallet. Har nog ingen användning i dag.

Runhällen

Runhällen, 2022

Vattentorn och lokstall vid Runhällens nedlagda station.
Mera om Runhällen

Altuna

Altuna, 2022

Vattentornet står till synes helt omotiverat på en gräsplätt vid landsvägen i byn Ådalen.   Mer

Altuna

Altuna, 2022

Den här skylten har satts upp av Altuna Hembygdsförening
Läs skylten som text

Västmanland

Ängelsberg

Ängelsberg, 2022

Ett ståtligt torn intill lokstallet pryder denna byggnad. Museiföreningen ENJ använder huset.

Riddarhyttan

Riddarhyttan, 2022

En liten prydlig byggnad med turistinformation och museum.
Mera om KURJ

Gisslarbo

Gisslarbo, 2022

Troligen grundstenarna för vattentornet i Gisslarbo.
Mera om KURJ

Värmland

Fryksta

Fryksta, 2012

Vattenhästen kommer egentligen från Kil. Här i Fryksta har det enligt uppgift aldrig funnits någon.

Kil

Kil, 2022

Vattentornet i Kil är byggt intill lokstallet och på traditionellt sätt integrerat med detta.

Kil

Kil, 2022

I Kil finns både vattentorn och vattenhäst kvar. Det får man hoppas beror på kulturhistoriskt intresse.

Örebro

Karlskoga

Karlskoga / Bofors, 2022

Söder om stationen i Bofors, en bit från bron över Timsälven, står vattentornet i traditionell tegelarkitektur.

Jämtland

Järpen

Järpen, 2022

Vattenhästen står kvar lite ensam mellan spåren efter slutet på perrongen.
 

Trångsviken

Trångsviken, 2022

Vattentornet, byggt 1887, flyttades 2010 från en bit väster om stationen till öster om den. Mera bilder

Rossön

Rossön, 2022

Detta torn har stilen gemensam med flera andra i Norrland.
 

Västernorrland

Galtström

Galtström, 2022

En ganska ny museibana vid Galtströms Bruk som drivs av Föreningen Galtströmståget. Tornet väntar ...

Ådalsliden

Ådalsliden, 2022

Stationen ligger på den branta stranden ovanför Nämforsen med sina hällristningar.

Västerbotten

Lycksele

Lycksele, 2021

Mitt emot lokstallet på bangården i Lycksele står denna vattenhäst utan att ha någon funktion att fylla.

Lycksele

Lycksele, 2021

På andra sidan om spåren finns ett litet lokstall med vattentorn.
 

Updaterad 2023-01-26

Fotnoter till egna bilder

Inlandsbanan
Embryot till Inlandsbanan var en hästdragen järnväg från Kristinehamn till Sjöändan, anlagd 1850. Den ersattes av en järnväg som öppnades 1873 och var klar till Persbergs gruvor 1876, Östra Värmlands Järnväg, ÖWJ.

Nästa steg blev Mora-Vänerns Järnväg, MVJ. Den öppnades 1891 i hela sträckningen Persberg-Mora. MVJ övertog bolaget ÖWJ. 1917 tog staten över MVJ. Då hade planerna på Inlandsbanan tagit fast form.

Sträckan Mora-Orsa ingick från början i Falun-Rättvik-Mora Järnväg, FRMJ, öppnad 1892. Den öppnades till Sveg 1909 som Orsa-Härjeådalens Järnväg, OHJ. Fortsättningen till Brunflo byggdes som statsbana och var klar 1922. Det dröjde ända till 1937 innan Inlandsbanan till Gällivare var klar.

Efter en lång tid av problem och sträckvisa nedläggningar bildades det kommunägda Inlandsbanan AB 1993. Både gods- och persontrafik sker längs de sträckor som är körbara.

På ånglokens tid tankade vatten direkt från vattentorn dit vatten pumpades eller från vattenhästar anslutna till tornen vid stationerna. En mera originell metod användes vid Knoppen som fick sitt flöde från en högre belägen tjärn, manövererad från en liten kur.

Flera vattentorn på sträckan Orsa-Sveg har det typiska utseendet som man kan se vid Emådalen.

Vansbro
I Vansbro korsar Inlandsbanan Västerdalsbanan som går från Repbäcken vid Borlänge till Malungsfors med enbart godstrafik. På Inlandsbanan är det trafik endast några km norrut till Dalasågen. Lokstallet ägs av Gunde Svan som har sitt företag där.

Källor

Utöver de källor som anges nedan vill jag nämna den nya utgåvan av boken "Inlandsbanan" av Bengt Sandhammar.

Sajten jarnvag.net har också mycket fakta att erbjuda.

Synpunkter?

Om du har synpunkter på dessa sidor får du gärna skriva till mig, e-post olle (snabela) thastrom.net.

Texten uppdaterad 2022-09-29

Powered by w3.css