Söderhamn

Ostkustbanan fick en ny sträckning mellan Ljusne och Enånger 1997, vilket innebar
stationen i Söderhamn flyttades nära 2 km västerut, en bit från centrum. Men banan ligger
fortfarande kvar till stora delar, om än inte körbara. Den mest spektakulära delen är
banan på en stålbro, en "högbana" kanske man får kalla den. Den gamla centralstationen
är mycket stilfull. Ostkustbanan hade byggts i "bitar" och hela banan var inte färdig
förrän 1 november 1927.

Söderhamn Karta från 1928 när Ostkustbanan var klar

Söderhamn Stadsplan efter branden 1876

Söderhamn Söderhamns första station, oljemålning från invigningen

Söderhamn Söderhamns första station från Wikipedia
Av Annika64 - Eget arbete, CC BY-SA 3.0
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20293702

Söderhamn Andra stationshuset, Centralstationen, foto 2012

Söderhamn Söderhamns Västra station, foto 1960, riven

Lite historik

Söderhamn Söderhamns första station, teckning, lånad från historiskt.nu

Söderhamns första järnvägsförbindelse var det som kallas "kommunikationsleden" Söderhamn-Bollnäs och som bestod av såväl järnvägssträckor, båtled som hästbana via Bergvik, Landa, Edsänge liksom en båtled till Kilafors. Järnvägen Söderhamn-Bergvik hade spårvidd 1217 mm och togs i drift 1861.

Den första järnvägsstationen låg norr om ån, nuvarande adress Prästgårdsgatan / Rektorsgatan. Byggnaden finns kvar men är om- och påbyggd. Det var en ståtlig byggnad med en banhall på Rektorsgatan om man ska tro den fina målningen från invigningen.

Spåret fortsatte ner mot hamnen. På den stadsplan som gjordes upp efter stadsbranden 1876 kan man kanske se en möjlig sträckning, men troligen flyttades hamnspåret när byggandet satte igång.

När norra stambanan drogs fram blev det så att man byggde om banan och förlängde järnvägsförbindelsen till Kilafors. Hela sträckan togs över av staten och blev statsbanan Kilafors-Söderhamn-Stugsund och spårvidden ändrades till normalspår 1435 mm. Sträckan öppnades för trafik 1886 och ny station byggdes, Söderhamns Centralstation, och banan gick vidare till Stugsund.

På stadsplanen ser man en streckad linje som kan vara den planerade nya linjen till Centralstationen.

I privat regi byggdes en station som låg närmre dåvarande centrum och benämndes Söderhamn Västra. Stationsbyggnaden revs 1960.

En sträcka av banan mellan Västra och Centralstation lades på en lång viadukt över marken. Den byggdes först som enkelspårig och ersattes eller ombyggdes 1915 (eller senare?) till den som står kvar i dag.

Hamnspåret, "Granskärsspåret" drogs i utkanten av staden. Det är numera rivet och ombyggt till gång- och cykelväg.

Ostkustbanan i sin helhet från Gävle till Sundsvall öppnades först 1927. 1997 lades banan om helt förbi Söderhamn och den nya stationen, Söderhamn V eller Resecentrum, ligger utanför centrum.

Arikel ur Spår 1993

Söderhamn Stationshuset från gatusidan, foto 2012

Söderhamn Perrongen, foto 2012

Söderhamn Plattform och perrongtak öster om stationen, foto 2012

Söderhamn "Högbanan" från ovansidan, mot väst, foto 2012

Söderhamn Stålkonstruktionen underifrån, mot väst, foto 2012

Söderhamn Stålkonstruktionen underifrån, mot väst, foto 2012

Söderhamn Stålkonstruktionen underifrån, mot väst, foto 2012

Söderhamn Viadukten under uppförande, okänt år

Söderhamn Lokstallet, nu arbetsplats för teater, foto 2022

Söderhamn En ståtlig vattenhäst vid lokstallet, foto 2022

Tillbaka

Sidan uppdaterad 2023-02-01

Åter till samlingssidan