Sandviken och järnvägen - Jädrans station

 

 

Jädrans station 1. Jädrans station 1863, åtminstone som den såg ut på ritningen (jubileumsskriften)

Jädrans station 2. Bild ur Clas Adelskölds skissbok (digitaltmuseum.se)

Jädrans station 3. Vattenstationen vid Jädraån

Jädrans station 4. Vattenstationen vid Jädraån, 1903

Jädrans station 5. Spåret går nära ån på ett ställe, söder om stationsläget

Jädrans station 6. 1867 års karta med Jädrans station

Jädrans station 7. Karta med möjligt läge för Jädrans station (kartbild.com)

Storvik 8. Bild på Öfre Storvik 1877 (jubileumsskriften)

GDJ:s station vid Storvik låg vid vad som kallas Övre Storvik. När stambanan drogs fram (1877) flyttades verksamheten till den nya stationen som statsbanorna (SJ) byggde för norra stambanan. GDJ:s hus där och Jädrans staion ser ut som kopior av varandra.

Jädrans station 9. Hus vid Hospitalsgatan 5 i Gävle, kan detta ha varit Jädrans station?

Jädran 1862 Del av karta för expropriationen av mark för järnvägen 1862

Jädran, Stensmo 1923 Del av karta över området för Jädrans station och vattenstation 1923

 

Jädrans station

Orten Sandviken fanns inte när stationen vid Jädraån anlades 1857. Den hade en kortvarig tid som station, redan 1863 fanns en station i närheten av det nyanlagda järnverket. Vad som sedan hände med byggnaden är höljt i historiens dunkel och meningarna är delade om detta.

Likaså är inte alla ense om stationens utseende enligt de bilder som finns. I jubileumsskriften om GDJ anges helt kort att huset revs. Det håller jag inte för troligt, men det plockades säkert ner och återanvändes på annat håll men var i så fall?

Bilden i boken är inget fotografi utan ser mer ut som en ritning. Claes Adelskölds skiss i ingressen ovan är nog bara just en skiss. I varje fall när det gäller den vidlyftiga bangården är den ett rent önsketänkande eftersom den knappast skulle ha fått plats där.

Anläggningen kom att ha en funktion som vattenstation och som omlastningsplats långt efter att den var nedlagd som station. Det finns ett foto av en byggnad där år 1903. Det är inte omöjligt att huset i sin upphöjda mittdel kan ha inrymt en vattencistern - en spekulation från min sida.

Sandvikens station fick ett vattentorn, oklart när, och då behövdes säkert inte Jädrans vattenstation. Mer om detta vattentorn (och många andra!) har jag samlat på dessa sidor.

Omar Henriksson har lämnat en del åsikter i några Facebook-trådar. Bland annat går en ut på att bilden (det jag kallar ritning) egentligen visar Storviks station (Storvik Öfre).

För min del behöver inte detta vara en motsägelse. På den tiden byggdes många byggnader efter "standardritningar", så till exempel var både Sandvikens och Kungsgårdens stationer mycket lika varandra.

Det finns en del frågor kring bilderna ovan. Husen på ritningen respektive skissen ser lite olika ut i detaljerna om man tittar närmare. Det kanske man kan tolerera inom den konstnärliga frihetens ramar. Byggnaden som sägs föreställa vattenstation 1903 har en skorsten på första bilden och två på den andra. Det kan bero på var kameran stod.

Vattenstationen tycks enligt kartorna ha legat en bit från stationen, där järnvägen börjar svänga av.

Frågan kvarstår dock; vad hände efter 1863 med byggnaden som var järnvägsstation?

Ett uppslag som dyker upp från Katarina Sohlborg är att byggnaden återanvändes i Gävle efter den stora stadsbranden 1869. Det stöds av en tidningsartikel i Arbetarbladet 1950-03-23. Där framförs att två hus på Öster i Gävle skulle ha byggts upp av den före detta stationen vid Jädran och ett från ett utrangerat stationshus i Valbo. Adresserna i Gävle var Hospitalsgatan 5 och hörnet Ruddammsgatan Hospitalsgatan.

Det finns en bild i Gävles kommunarkiv av som har vissa likheter med Jädrans station, det är Hospitalsgatan 5. Men omfattande ändringar måste ha gjorts såsom plattformstaken med mera. Huset är numera rivet.

I Storvik fanns vid Övre Storvik ett stationshus som på bilder ser märkligt lika ut som det i Jädran. När norra stambanan drogs fram byggdes 1875 en ny station i nuvarande läge. Övre Storvik revs 1877.

Koordinater för Jädrans station som man kan bedöma enligt kartbild.com och de tidiga kartorna kan vara 60.621182, 16.813041. Byggnaden är inritad ungfär här på en tidig karta. Vattenstationen har legat längre västerut där banan är närmare ån.

En sak som jag är lite fundersam på är hur Jädraåparken som låg på samma område, se till exempel bild 7 kunde samexistera med järnvägen under så många år. Den invigdes 1908 och revs 1957.

Externa länkar och källor

Stig Lundins historiska hemsida om Sandviken  

Sajten historiskt.nu om GDJ  

Webbplatsen banvakt.se  

Bilder i Digitalt museum  

Kartor i Sandvikens kommunarkiv  

Facebook-gruppen Sandvikens Vänner (sluten grupp)  

Kartbild.com, en sajt med kartor och ortofoton från olika år  

Källor

Lars Nord har gjort en förnämlig kompilering av historiken som publicerats i en pdf på FB-gruppen Sandvikens vänner.

Gävle Dala Järnvägsaktiebolag, sammanställd av Lars Nord 2015  

Gävle Dala Järnvägar 1855-1908, historik utarbetad på uppdrag av Gefle-Dala Järnvägsaktiebolags direktion till femtioårsdagen av järnvägens öppnande för trafik till Falun  

Sidan uppdaterad 2022-01-23

Åter till samlingssidan