Sandviken och järnvägen - banvaktstugan Stensmo

 

 

Sandviken 1. Banvaktstugan Stensmo ur Claes Adelskolds skissbok

Sandviken 2. Banvaktstugan Stensmo 1902

Sandviken 3. Banvaktstugan Stensmo 1916

Sandviken 4. Banvaktstugan Stensmo 1918

Sandviken 5. Banvaktstugan Stensmo 1925

Sandviken 6. Generalkartan med läget för banvaktstugan Stensmo (kartbild.com)

Sandviken 7. Ekonomiska kartan med samma position (1960) (kartbild.com)

Sandviken 1923 8. Karta 1923 som visar Stensmo-stugan och Jädrans vattenstation

Sandviken 9. Stensmo, disponentvillan

Sandviken 10. Stensmo, sanatoriet

 

Banvaktstugan Stensmo

Det finns en mängd foton på en banvaktstuga med skylten SANDVIKEN och som de flesta har identifierat som den byggnad som kom att hamna inom järnverkets industriområde. GDJ-linjen flyttades 1942 till ett nytt läge norrut och banvaktstugan revs troligen i samband med det. På platsen byggdes Rörverk 50. Det är knappast troligt att banvaktstugan återanvändes som järnvägsbyggnad, men den kan ju ha blivit sommarstuga någonstans.

Jag har inga data på tillkomsten. En del har spekulerat i att detta är 1863-års järnvägsstation, alltså det lilla huset, som har flyttats, men jag har innte hittat några uppgifter om och när i så fall det har tagits ner i sitt centrala läge.

Bilden (1) av Claes Adelsköld visar en konstnärlig vy av en banvaktstuga, men om det verkligen är Stensmo är ju inte klarlagt. Å andra sidan var de flesta banvaktstugor byggda efter samma typritning.

Till bilderna finns en del uppgifter om banvakter. På Stensmo var det 1902 banvakten Linder som med familj är avbildad vid huset. 1918 finns det flera namn noterade.

Det finns vissa skillnader mellan bilderna. Takbeklädnaden var först falsad plåt och på senare fotografier, tegel.

Koordinater enligt uppskattning från kartorna är 60.617976, 16.799533.

Om man parar ihop uppgifter från olika kartor så kan man nog fastställa att banvaktstugan "Sandviken" eller Stensmo låg på en plats som är inne på Sandviks industriområde precis utaför hörnet på "Rörverk 50". Snett emot detta ligger "Stensmokontoret". Där var förr en kulle där det låg ett sanatorium mot Storsjön. Där låg också ett antal direktörsvillor, tror jag mig ha förstått.

Åter till samlingssidan