Sandviken och järnvägen - stationen och bangården

 

 

Sandviken järnvägsstation 1. Det första stationshuset 1863

Sandviken järnvägsstation 2. 1868 var ett nytt stationshus klart. Det äldre står ännu kvar. Bild 1870-tal (?).

Sandviken järnvägsstation 3. Stationen omkring 1900 med många människor. Jämför med bild nr 17.

Sandviken järnvägsstation 4. Foto från hotellet ca. 1900. Nu finns ett nytt hus för personal klart öster om stationen. (till vänster på fotot)

Sandviken järnvägsstation 5. Stationen och hotellet 1920(?). Stationsgatan är ganska lerig.

Sandviken järnvägsstation 6. Stationen mot väster

Sandviken järnvägsstation 7. Stationen med växeltornet

Sandviken järnvägsstation 8. Viadukten mot öster, se hästtransporterna

Sandviken järnvägsstation 9. Viadukten mot väster

Sandviken järnvägsstation 10. Stationen och kiosken 1920(?)
Läs mera i texten nedan

Sandviken järnvägsstation 11. Stationen och kiosken 1950(?)

Sandviken järnvägsstation 12. Stationen och kiosken 1960 (?)

Sandviken järnvägsstation 13. Bild i Arbetarbladet den 8 januari 1955

   Här bär det iväg med Pressbyråns gamla tidningskiosk i Sandviken. Den har stått vid stationen där en ny byggts. Den gamla kiosken har köpts av en person, som skall använda den till sommarstuga vid Kungsberg."

Notis i Arbetarbladet den 8 januari 1955

Sandviken järnvägsstation 14. Kiosken i flyttat läge, Kungsfors (2021)

Sandviken järnvägsstation 15. Stationen med resgodsmagasin 1988

Sandviken järnvägsstation 16. Resecentrum

Sandviken järnvägsstation 17. Enligt uppgift är detta det flyttade stationshuset på den nya adressen Köpmangatan 8. Jämför med bild nr 3. Tillbyggnad på gaveln. Troligen har spårsidan vänts in mot gården.

Sandviken järnvägsstation 18. Järnverket före 1942. Järnverket avgränsas i norr av järnvägen.

Sandviken järnvägsstation 20. Vattentornet vid Stationsgatan (2019)

Sandviken järnvägsstation 19. Personalhus 9A (2019)

Sandviken järnvägsstation 20. Personalhus 9A (okänt år)

Sandviken järnvägsstation 21. Personalhus 9B (okänt år)

Sandviken järnvägsstation 22. Gångbro in till värke (början av 1900-talet)

Sandviken järnvägsstation 24. Viadukten 2021

Sandviken järnvägsstation 25. Snabbmatställe 2021

Sandviken 26. Personalhus flyttat till Hemgatan 8

Sandviken 27. Banmästare Nils Andersson (1904)

Sandviken 28. Apoteket (okänt år)

Sandviken 29. Doktorsbostaden

Sandviken 30. En annan bild av kiosken i Sandviken

Sandviken 31. Det har tydligen funnits en snarlik kiosk i Storvik (okänt år)

Sandviken 32. Brukshotellet, senare bruksmässen öppnade 1900

Sandviken 33. Järnvägsövergången vid Valhalla på Seegatan

Sandviken 34. Invigningståget vid Sandvikens järnvägsstation

 

Sandvikens station

Stationsområdet och dess byggnader är i huvudsak väl kartlagda. Den första stationsbyggnaden var klar 1863 och ersattes redan 1868 med en större byggnad som var i samma stil som övriga stationer längs GDJ.

Den gamla blev kvar, oklart hur länge. En del hävdar att huset flyttades till Stensmo och blev banvaktstuga. Mellan den nya stationen och den föregående byggdes en tvåvånings personalbostadshus, som lär ha flyttats till Hemgatan 8 där det står kvar.

1909 blev det nuvarande stationshuset klart. 1868 års hus fick såsmåningom ett andra liv på Köpmangatan 8 i det centrala Sandviken. Men det gjordes vissa ändringar på huset såsom ett utbyggnad vid ena gaveln och en brantare taklutning.

I en tidningsartikel i GD 1958 anges att detta hus och Köpmangatan 6 ska rivas. Där skrivs att detta är den tidigare järnvägsstationen, vilket inte alla verkar eniga om. Det lär finnas annan dokumentation om detta. När flyttningen till Köpmangatan ägde rum har jag inte sett någon tydlig uppgift om.

På bangåden byggdes ett växeltorn, därifrån fjärrdirigerades spårväxlarna på stationsområdet, det första i sitt slag i Sverige, och var klart 1894.

1988 fanns en tillbyggnad i tegel på stationens östra gavel som anges vara ett godsmagasin. Nuvarande konfiguration på stationsområdet som "Resecentrum" blev klart 2004.

En liten byggnad intill stationshuset var kiosken. Den dyker upp på ett foto som troligen är från 1920. Taket är spetsigt som ett torn och byggnaden är åttkantig. Omkring 1950 ser kioskbyggnaden helt annorlunda ut, rektangulär och med ett pagodtak. Den byggnaden säljs och transporteras bort 1955. In på 60-talet finns ett foto med en för den tiden typisk pressbyråkiosk.

Därefter kom Stationsgrillen (Sunkan) vid Taxi och senare ett nytt snabbmatställe som 1988 övertogs av Kalle Lindström med familj. Det drevs under namnet Daisys som sedan blev Sibylla. Familjen behöll det till 2013.

Kiosker av samma utformning som den i Sandviken från 1920 verkar ha funnits på många järnvägsstationer runt om i Sverige. Det är tydligen en av de modeller som Pressbyrån hade som "standard" en tid. AB Svenska Pressbyrån bildades 1906.

Kiosker vid järnvägen har fått en egen sida.

En händelse som också borde ha en egen sida är elektrifieringen av GDJ som blev klar 1943, trots svårigheter med materialet under kriget.

Närmast stationen kom det till flera andra byggnader som hotellet, apoteket och doktorsbostaden. Några bilder är med.

Det uppfördes ett antal personalhus väster om stationen. I varje fall ett är kvar. Det ligger närmast Valhalla på Stationsgatan 17. Det hade beteckningen 9A. Numera ingår det inte i järnvägens byggnader. De övriga har jag sett fragmentariska uppgifter om.

På samma adress ligger ett vattentorn som hörde till ånglokens tid men troligen också var till för brandförsvaret. När det uppfördes är inte klarlagt.

Det fanns en viadukt över bangårdens östra del. Den byggdes 1908 och revs 1943. Den gjordes i U-form för det fanns inte plats för de långa uppfarterna som krävdes för att hästarna skulle orka dra tunga lass uppför och kunna bromsa utför. (Elvert Eriksson)

Det har också funnits en gångbro från Portvaktstugan över till järnverksområdet, alltså längst till öster.

I väster korsade Seegatan spåren. Den övergången stängdes okänt år.

En sak som har dykt upp i en Facebooktråd är att det så kallade Intressekontoret (IK) som tidigt var Järnverkets kontor eventuellt kan ha varit banvaktstuga. Det bör i så fall ha varit en kort tid och verkar inte finnas belagt i dokumenten.

Jag vet ännu inte var jag ska placera banmästaren Nils Andersson så bilden får ligga här tillsvidare.

Externa länkar och källor

Stig Lundins historiska hemsida om Sandviken  

Sajten historiskt.nu om GDJ  

Webbplatsen banvakt.se  

Bilder i Digitalt museum  

Kartor i Sandvikens kommunarkiv  

Facebook-gruppen Sandvikens Vänner (sluten grupp)  

Kartbild.com, en sajt med kartor och ortofoton från olika år  

Källor

Lars Nord har gjort en förnämlig kompilering av historiken som publicerats i en pdf på FB-gruppen Sandvikens vänner.

Gävle Dala Järnvägsaktiebolag, sammanställd av Lars Nord 2015  

Gävle Dala Järnvägar 1855-1908, historik utarbetad på uppdrag av Gefle-Dala Järnvägsaktiebolags direktion till femtioårsdagen av järnvägens öppnande för trafik till Falun  

Sidan uppdaterad 2024-04-13 (bildtext)

Åter till samlingssidan