Sandviken och järnvägen - broarna över Jädraån

 

 

järnvägsbro över Jädraån 1. Den första bron byggd av trä (jubileumsskriften)

järnvägsbro över Jädraån 2. Bro i stålfackverk från 1869. Foto Pontus Nilsson tidigt 1900-tal.

järnvägsbro över Jädraån 3. Brofästena som är kvar idag (2017)

järnvägsbro över Jädraån 4. Ny bro från 1942 (foto: 2013)

Norrsidabron 5. Norrsidabron, kan detta vara en återanvänd järnvägsbro?

 

Järnvägsbroarna

Den första järnvägsbron över Jädraån byggdes i trä, liksom nästan alla övriga på GDJ, men det visade sig snart att de behövde oupphörligt underhåll. Träet preparerades med kopparvitriol men det räckte inte. Dessutom blev lokomotiven tyngre och drog mer last. Bron över Jädraån byttes 1869 mot en järnkonstruktion. Detta skedde medan trafiken pågick.

Den nya bron var en fackverkskonstruktion som fungerade fram till linjeomläggninen 1942, men själva bron låg kvar många år till.

Börje Forsberg säger att så sent som 1953 fanns järnvägsbron kvar och man kunde balansera med metspö på den. Ove Lindgren minns att den fanns kvar 1964. Brofästena på ömse sidor om ån vid Boänge är fortfarande kvar. Det är rejäla stenarbeten.

Enligt Bosse Hedblom är bron som benämns "Norrsidabron" en bra bit uppströms i Jädraån från den tidigare järnvägsbron. Man skulle alltså ha återanvänt järnvägsbron där? Enligt bilderna på den är den utförd som en balkkonstruktion som inte alls liknar den rivna bron vid Boänge.

Staffan Andersson menar att bron är byggd på Sandvik AB (avdelning Skogar och jordbruk) på tidigt 1960-tal. Själv är jag i så fall bara fundersam över att konstruktionen är nitad och verkar helt överdimensionerad, men den kan ju ha varit en del av verkets interna spårsystem. Den är också onödigt lång, 25 m för den plats den ligger på. I varje fall har den inget med järnvägen i Sandviken att göra.

När linjen lades om 1942 byggdes en ny bro över Jädraån en bit uppströms och den används fortfarande (källa BaTMan).

Åter till samlingssidan