Tre broar i Bergslagen

På den här sidan visar jag bilder på tre broar som finns på tre platser i landet,
men på samma bana. Broarna har två gemensamma nämnare, nämligen nedåtvända bågar
i spannen eller som den tekniska termen lyder, "hängande parabelfackverk".
De finns flera på samma "järnväg", f d Nora Bergslags Järnväg (NBJ).
Den första av broarna går över Järleån nära Järle station på linjen
som idag sammantaget benämns Gullspång-Strömtorp-Nora-Ervalla.
På samma bana längre söderut går järnvägen på en liknande men mindre bro över Svartälven.
Och den tredje ligger i Karlskoga och går över Timsälven.
Det var de här broarna som ledde in mig på detta specialområde ...

Bron över Järleån (obj 33) och dess föregångare

Bro över Järleån Bro över Järleån sedd mot Järle (2017)

Bro över Järleån Bro över Järleån, brobanan sedd mot Järle (2017)

Bro över Järleån Bro över Järleån sedd från gångbron nedanför (2017)

Bro över Järleån Bro över Järleån 1870, den tredje bron sedan den första rasat och under en lång tid ersatts av ett provisorium

Bro över Järleån Bro över Järleån, bör alltså vara den tredje (ca 1900)

Bro över Järleån Den fjärde bron som alltså ligger där i dag (ca 1907)

Bro över Svartälven vid Kortfors (obj 31)

Bro över Svartälven Bron sedd söderifrån, nedströms (2017)

Bro över Svartälven Brobanan, sedd i sydlig riktning (2017)

Bro över Svartälven Bron sedd söderifrån, från östra landfästet. Mellanstödet är byggt ovanpå en stor naturlig sten. (2017)

Bron över Timsälven i Karlskoga (obj 30)

Timsälven Bron över Timsälven - vykort (1937?)

Timsälven Bron över Timsälven (2021)

Sträckan Nora-Ervalla var den första järnvägen i Sverige för persontrafik och öppnades i juni 1856. Den första bron på denna sida (vid Järle) var inte den första på platsen. Före öppnandet rasade den bro som byggts och den fick ersättas med ett provisorium (bro 2) som stod kvar länge.

Den tredje bron var en balkbro och den fjärde är den bro som står kvar idag. Den stod färdig något år in på 1900-talet.

Bron över Svartälven byggdes år ???? och bron över Timsälven är byggd 1906.

Det är inte lätt att hålla rätt på alla dessa järnvägar som har funnits i Bergslagen och alla de bolag som byggde dem. På sajten historiskt.nu kan man dock hitta alla fakta.

Länkar om dessa objekt

Nora Bergslags Järnväg på historiskt.nu 

Gullspång-Strömtorp-Nora-Ervalla på jarnvag.net 

Webbplatsen historiskt.nu är alltid användbar, men svårnavigerad 

Funderingar om brotyper  

Det har vid senare efterforskningar visat sig att det finns åtminstone en liknande bro till på dessa banor, den vid Järnboås. När jag sedan började undersöka förekomster i Sverige så har jag hittat många fler, men alla finns inte kvar. En sida ägnas åt dessa.

Objektnummer som anges hänför sig till den brokatalog som jag sammanställt.

Sammanställning över broar med hängande parabelfackverk (2023-09-01) 

Artikel för Sidospår nr 4/23, JMVM's medlemstidning

Sidan uppdaterad 2023-12-27

Åter till samlingssidan