Broar som inte finns kvar

Många broar som byggdes under järnvägens tidiga utveckling
från 1850-talet fram till början av 1900-talet klarade naturligtvis
inte av de ökade krav på bärighet som trafiken med tiden ställde.
En del broar kunde förstärkas, andra byttes ut. Linjer drogs om och lades ned.
Några broar har blivit väg- eller gångbroar, men många har bara rivits.
Den här sidan ägnas åt några av dem som inte är kvar.

Bron över Voxnan vid Vinströmmen (obj 43)

Woxna-Lobonäs Järnväg Loket är nummer 2 med ångfinkan närmast loket. Tåget är på väg mot Voxna över bron vid Vinströmmen. Foto: Stig Nyberg, hämtad från DigitaltMuseum.se (JvmKDAJ09808)

Woxna-Lobonäs Järnväg Här gick bron över Vinströmmen i Voxnan. Nu finns bara fundamenten kvar. Banvallen är väl synlig i terrängen. (2021)

Woxna-Lobonäs Järnväg Fundamentet på södra sidan fotograferat från norr. (2021)

Karta på OpenRailwayMap 

Mera text om WLJ 

Stocksundsbron (obj 1)

Stockholm - Rimbo Järnväg Ritning över Stocksundsbron, alltså den bro som fått släppa till ett spann till WLJ (JvmKAAA00638) Bron hör till det som sedan 1909 kallades Stockholm-Roslagens Järnvägar (SRJ) som var flera smalspåriga banor norr om Stockholm

Stockholm - Rimbo Järnväg Bilden är troligen från brobytet vid Stocksund (1907) (JvmKBAA00078)

Roslagsbanan Bron vid Stocksund förstärktes och byggdes om i flera omgångar och ersattes av en ny bro i nytt läge 1996. De gamla bropelarna står kvar. Foto: Wikipedia Holger Ellgaard - Eget arbete, CC BY-SA 3.0

Sundsbron (obj 24) och broar i Laholm (obj 18)

Sundsbron Sundsbron över Ellenösjön på Uddevalla–Lelångenbanan (ULB), byggd 1894 och riven på 1960-talet.(JvmKAGF00341)

Länk till karta på hitta.se

Lagan vid Laholm Bro över Lagan vid Laholm hörde till Skåne-Hallands Järnväg, SHJ. Järnvägen drogs om 1996 JvmKCAC15556)

Länk till karta på hitta.se

Lagan vid Laholm Street view från Google 2019. Det gamla brospannet ersattes 1991 med ett nytt. Sedan drogs banan om i helt nytt läge 1996. Den här bron är inte öppen för allmänheten.

Bild från Facebook på brobytet 1991

Falkenberg, två fina och en ful bro

Gamla järnvägsbron i Falkenberg Gamla järnvägsbron i Falkenberg intill den vackra stenvalvsbron (Tullbron). Järnvägsbron är byggd 1886 för Mellersta Hallands Järnväg (MHJ), objekt 16. Stenbron byggdes 1756-1761. (JvmKCAC18845)

Länk till karta på hitta.se

Gamla järnvägsbron i Falkenberg Längst bort i bild bron från 1936, den tål inte att ses i närbild. Den revs 2009. (JvmKDAE10154). 1886 års bro revs när den nya bron var klar.

Gamla järnvägsbron i Falkenberg En street view från 2021 visar fundamenten som är kvar från 1936 års bro. Man hade vissa idéer om att bygga bostäder tvärs över Ätran ...

Suseån 11 oktober 1933 (obj 17)

Suseån, Slöinge Västkustbanan gick fram till 1994 på denna bro över Suseån (JvmKDAE09561)

Suseån, Slöinge Bärverket byts 11 oktober 1933 (JvmKDAE09561)

Från början var det som nu kallas Västkustbanan uppdelad på flera olika privata järnvägsföretag. Denna del hörde till Mellersta Hallands Järnväg (MHJ). 1896 förstatligades dessa till en sammanhängande järnväg mellan Malmö och Göteborg.

Bron över Suseån vid Slöinge byggdes om med en ny konstruktion i oktober 1933 då parabelfackverket byttes mot en ren balkbro. Den hade byggts som en konstruktion som kallas hängande parabelfackverk, troligen 1886. Liknande metod för byte av brospann har använts på andra håll.

Västkustbanan ändrade sin sträckning förbi Falkenberg 1994 och då blev bron över Suseån obehövlig och revs.

Nu finns knappt några synliga spår av bron eller det gamla banläget kvar. Möjligen är det namnet Järnvägsgatan i Slöinge som påminner om den tiden.

Karta på OpenRailwayMap 

Från norr till söder

Skellefteälven Bro över Skellefteälven, objekt 3, foto 1898, ersattes av en ny bro 1943 och ännu en ny bro på annat ställe 1993. Banan är Stambanan genom Övre Norrland, SBÖN.(JvmKCAC02249)

Petikån Bro över Petikån, objekt 5, foto 1900, (JvmKCAC16424), ersattes och revs. (SBÖN)

Petikån Den senaste bron över Petikån från 1991 på nytt ställe, foto BaTMan (SBÖN)

Karta på OpenRailwayMap 

Vindelälven Själva brobygget är en fantastisk konstruktion, bron över Vindelälven söder om Vindeln, objekt 6, (JvmKDAE09728)

Vindelälven Bron över Vindelälven söder om Vindeln. Ny bro blev klar 1952. Den här rasade i vårfloden 1995. (JvmKCAC16069)

Utansjöån En liten bro över Bjurån, objekt 2, utanför Skellefteå, alltså på banan Bastuträsk-Skellefteå-Rönnskärsverken.(JvmKDAE08626)

Länk till karta på hitta.se

Utansjöån Ett spännande foto, bron över Utansjöån, objekt 45, finns på Ådalsbanans tidigare sträckning, ursprungligen Härnösand-Sollefteå Järnväg (HdSJ) invigd 1893. Bild beskuren. (JvmKDAF01134)

Utansjöån Utansjöbron är ombyggd och numera avstängd (2021)

Utansjöån Gångväg under Utansjöbron (2021)

Karta på OpenRailwayMap 

HdSJ Längs linjen Härnösand-Sollefteå fanns utöver Utansjöbron ytterligare två broar av samma konstruktionstyp. Den ena är bro vid Åm, objekt 46, 15 km från Härnösand (1933) (JvmKDAE09766). Banan ska läggas om och bron ska rivas. (JvmKDAE09766)

HdSJ Den andra är bron över Bruksån, objekt 44, vid Sollefteå (1898) (TEKA0111708)

SBÖN Bro över Utterån, objekt 48, norr om Mellansel. Troligen är det här vid ett brobyte på 1910-talet. Första bron byggdes 1890. Byte till nuvarande bro skedde 1992, men gamla landfästen verkar vara kvar. (JvmKDAE09705)

Bröttjärnabäcken Bro över Bröttjärnabäcken, objekt 41, provbelastas, foto 1900(?) (JvmKDAF02038), bron ombyggd senare, 1998 enligt BaTMan. Ursprungligen Falun-Västerdalarnas Järnväg (FVJ) senare Gävle-Dala Järnväg (GDJ)

Länk till karta på hitta.se

Flian Bro över Flian, objekt 26, söder om Skara, foto 1899 (JvmKDAJ06558). Lidköping-Skara-Stenstorps Järnväg (LSSJ) senare Västergötland-Göteborgs Järnvägar (VGJ)

Karta på OpenRailwayMap 

YBJ YBJ - bro över Verkeån, objekt 14, fackverket utbytt mot balkar 1958

Mera på historiskt.nu  

YBJ Fackverket byts mot balkar 1958

Ett spännande bygge (obj 25)

Göta älv Bro över Göta älv i Vänersborg, foto 1866 (JvmKDAE08832), det var en en innovativ konstruktion. Järnvägen hette Uddevalla–Wenersborg–Herrljunga järnväg (UWHJ)

Göta älv Ett smäckert fackverk över ett skummande vattenfall. Bron kallad "stålbron". (JvmKDAE08833)

Göta älv 1945 byttes den gamla bron ut (källa: Tiden är en dröm, ericssonska.se/tag/uvhj/)

Mera text om stålbron 

Länk till karta på hitta.se

Historik som bevaras (obj 36)

Letälven Den första bron över Letälven i Degerfors, foto 1900(?), Nordvästra stambanan (SJ) (JvmKCAC18742)

Letälven Vid ombyggnad 1914 byttes bärverket till underliggande parabelfackverk (JvmKDAA01314)

Letälven 1994 byttes den gamla bron ut men den nya har balkar som påminner om parabelfackverket, foto BaTMan

Länk till karta på hitta.se

I mörkaste Småland

Alsterån Bron över Alsterån vid Ålem, objekt 10, byttes 1958 ut mot en balkbro (JvmKCAC06525)

Länk till karta på hitta.se

Alsterån Bron vid Ålem förstärktes 1926 (JvmKBEB02793)

Emån Bro över Emån vid Rudalund, objekt 9, ersattes 1978 med en ny i samband med byte till normalspår (KLMF-B03905)

Mera text om KBJ 

Länk till karta på hitta.se

Svartåbanan

Svartåbanan Bro över Svartån vid Hidingebro, objekt 34, (JvmKDAE01527). Alla broar byttes på 1950-talet. Banan riven 1991.

Svartåbanan Ritning över bron vid Hidingebro från Riksarkivet.

Svartåbanan Ritning över bron vid Kvistbro-Gropen, objekt 33, från Riksarkivet.

Svartåbanan Inbjudningskort till middagen efter invigningen av Örebro-Svartå järnväg, bron vid Karlslund på kortet

Svartåbanan Ritning över bron vid Karlslund, objekt 35, från Riksarkivet

Dokumentation tillhandahållen av museiföreningen Örebro-Svartå järnväg - Svartåbanans vänner (mfÖrSJ)

OpenRailwayMap vid Örebro  

Ljungaverk (obj 47)

Ljungan Samhället Ljungaverk med bron. Foto år 1916 (JvmKCAC11860)

Ljungan Bron över Ljungan, foto 1912 (SuM-foto033179)

Bron i Ljungaverk hör till en industribana, från början 2 km, som anslöt till banan Sundvall-Ånge från väster. Det var en kombinerad väg- och järnvägsbro, byggd 1912. Den hade också persontrafik fram till 1932.

1963 gjordes en ombyggnad så att en ny vägbro tillkom och bron byttes ut till en bågbro. Anslutningen till Mittbanan sker nu från öster.

OpenRailwayMap över Ljungaverk  

SGGJ Valbo (obj 42)

Gavleån Bron över Gavleån vid Åbyfors under byggnad (1899?) (JvmKDAH00517)

Gavleån Flygfoto från år 1936 (JvmKAFR00038)

Gavleån Gång- cykel- och ledningsbro 2013

Länk till karta på hitta.se

BAJ, GBJ m.m.

Viskan "Viskans dalgång passeras på en hög bro, objekt 19, 2 km från Borås station" (1903) (JvmKBED00676)

Ätran "Ej långt från Hillared övergår huvudbanan Ätran", objekt 22, (JvmKCAC15445)

Nissan "Tre km från Hestra övergår huvudbanan Nissan" Bro över Nissan utanför Hestra, objekt 8. (1939) (JvmKAGF00025)

Järnvägen Borås-Alvesta byggdes under några år från 1900. Den slogs ihop med GBJ 1902 och banorna förstatligades 1940. Från 1994 ingår de i "Kust till kust-trafiken"

Viskan Bro på GBJ, den första bron efter stationen där järnvägen går norrut och i en vid kurva åt väster, objekt 21. (1941) (JvmKDBA03365)

Viskan Den andra bron på GBJ efter stationen, objekt 20. Och ett märkligt feltryck på vykortet. Något italienskt över bilden? (1902) (JvmKCAC15297)

Flera broar ...

Bro över Höje å, objekt 13, söder om Lund. (1913) (JvmKBED00573)

Rönne å Brobyte vid Rönne å, objekt 11, HHJ ,Helsingborg - Hässleholms Järnväg, Klippan-Kvidinge.(1890-tal) (JvmKBED00550)

Rönne å Brobyte över Rönne å, objekt 12, på sträckan mellan Klippan och Ljungbyhed. (1951) (JvmKAFR01084)

Säveån Bro över Säveån, objekt 27, utanför Alingsås. Det är inget "äkta" parabelfackverk. (1930) (JvmKDAE09590)

Mjölby Bro över Svartån vid Älvkulla, Mjölby, objekt 7. Byte av bärverk. (1880-tal) (JvmKBED00104)

Mjölby Bro över Ätran vid Axelfors, Falkenbergs Järnväg, objekt 23. (1903) (JvmKAGF00340)

Sidan uppdaterad 2023-10-23

Åter till samlingssidan