Broar som är kvar

Här har jag samlat bilder av de broar av typen "hängande parabelfackverk"
som finns kvar, om än inte alla är i bruk, av olika skäl.
Med hjälp av andra järnvägsnördar har jag fått en mängd tips,
som jag följt upp och dokumenterat, via arkiv och en del egna resor.
Och ja, jag tror att resorna är den intressanta delen.

Järnboås (obj 28)

Bergslagen har varit genomkorsat av många spår i ett ganska tätt järnvägsnät. Till en början var det smalspåriga och ofta korta banor som hade sin främsta uppgift att frakta malm, järn och kol från och till de många gruvor och hyttor som en gång låg tätt i landskapet.

Nu erbjuds den vetgirige intressanta järnvägsarkeologiska spaningar på många ställen. Industrierna och banorna var som siamesiska tvillingar. De levde under en kort tid och gav försörjning åt många människor. Otaliga är historierna om konkurser och sammanslagningar både av industrier och järnvägsbolag. Men slutligen körde den så kallade utvecklingen över alla med stordrift och centralisering.

Genom Järnboås gick Bredsjö-Degerfors Järnväg (BDJ) som sedan blev en del i Nora Bergslags Järnväg (NBJ).

Järnboås är en av de många små orterna som jobbar hårt med sin överlevnad och har lyckats ganska bra.

Karta på OpenRailwayMap 
Men järnvägen är lite felaktigt markerad på platsen.

Järnboås Bron är gömd bland sly så den knappt är synlig där den spänner över Rastälven (2021)

Järnboås Spännande vy underifrån. Landsvägsbron skymtar till höger. (2021)

Järnboås Var kommer cykeln ifrån? Det är knappt man ser den, men någon har gjort sig besväret att få dit den. (2021)

Järnboås Skylten talar sitt tydliga språk. Det är inte tillrådligt att beträda bron. (2021)

Ludvika (obj 40)

Ludvika Bro över Ludvika ström på linjen Ludvika-Björbo som byggdes för SWB 1920 (JvmKCAC04865)

Ludvika Bro över Ludvika ström på linjen Ludvika-Björbo, nedlagd år xxxx. Bron nu GC-bro (2021)

Ludvika Bro över Ludvika ström på linjen Ludvika-Björbo (2021)

Ludvika På denna bild från BaTMan kan man se bron i hela sin längd, klokt nog fotograferat på våren (2015)

Karta på OpenRailwayMap 

Blandad kompott

Ställdalen Bro över Hörksälven i Ställdalen, objekt 29, byggd 1908(?) (2021)

Karta på OpenRailwayMap 

Brintbodarne Bro över Vanån i Brintbodarne, objekt 38, för en sidobana till Inlandsbanan Brintbodarne-Malung, byggd 1891, banan nedlagd 1934. Nu är bron vägbro (2021)

Brintbodarne Bro över Vanån i Brintbodarne, nu vägbro (2021)

Karta på OpenRailwayMap 

Vramsån Bro på Östra Skånes Järnvägar över Vramsån, objekt 15, byggd 1900. 1920 förstärktes bron. Nu är det en GC-bro (2016)

Länk till karta på hitta.se

Tångböleströmmen Bro över Tångböleströmmen på Mittbanan vid Duved, objekt 49, (i drift)

Länk till karta på hitta.se

Den ståtligaste av dom alla

Tallbergsbroarna Bro över Öre älv, den första av Tallbergsbroarna, objekt 4, byggd 1891

Tallbergsbroarna Den första bron som den ser ut i dag

Egna bilder från platsen 2021

Bro med våldsam historia (obj 39)

Ore älv Bro över Ore älv på Inlandsbanan norr Orsa, (JvmKDAE09314). Nu är halva kvar, ett spann är utbytt

Länk till karta på hitta.se

Ore älv 1985 raserades bron när dammen i Noppikoski brast och orsakade en flodvåg. Vid reparationen ersattes det norra spannet med ett nytt balkspann. Foto: Sigvard Holmström.

Hela historien på historiskt.nu  

Ore älv Bron i nuvarande konstruktion (2021)

Ett vrak på gränsen (obj 37)

Sagån Bro över Sagån på gränsen mellan Uppland och Västmanland, byggd 1896, förstärkt senare och tagen ur bruk 1996(?). Ligger kvar som en "ruin". (2021)

Sagån Bro över Sagån. Numera går tågen på de två parallella nya broarna strax söder om. (2021)

Sagån Bro över Sagån. Här ser man tydligt förstärkningen under. (2021)

Länk till karta på hitta.se

Sidan uppdaterad 2023-10-23

Åter till samlingssidan