Tre broar vid Edänge

Där norra stambanan passerar över Ljusnan, strax norr om Järvsö finns tre broar.
Den första bron byggdes över Edängeforsen när stambanan drogs fram här 1880 och en ny bro anlades 1915
norr om och parallellt med den första på utbygda stödpelare i strömmen.
Båda broarna är fackverkskonstruktioner i stål och båda finns kvar men är avstängda.
2005 drogs banan om och en ny tredje bro anlades en dryg km söder om de första.
Fotograferat 2015-09-04 och 2021-05-28.

Broarna i Edänge Satelitkarta med de gamla broarna längst upp och den nya långa bron nertill

Broarna i Edänge 1915 års bro är avstängd med en kraftig stålport (2015)

Broarna i Edänge Spåret söderifrån som inte längre används men inte är rivet (2015)

Broarna i Edänge Från älvstranden har man god överblick över de två broarna med den äldsta närmast (2015)

Broarna i Edänge Båda broarna söderifrån (2015)

Broarna i Edänge Grundstenarna för fundamenten är förankrade i varandra (2015)

Broarna i Edänge Här syns tydligt ett gemensamt fundament (2015)

Broarna i Edänge 1915 års bro mot norr (2015)

Broarna i Edänge Tillverkarskylten (2015)

Broarna i Edänge 1915 års bro i teleperspektiv (2015)

Broarna i Edänge Den äldsta bron med sitt tårtpappersfackverk sedd från 1915 års bro (2015)

Broarna i Edänge Den äldsta bron sedd från östra sidan (2021)

Den nyaste bron

Broarna i Edänge 2005 års bro nedströms ifrån (2021)

Broarna i Edänge 2005 års bro underifrån mot söder (2021)

Broarna i Edänge 2005 års bro uppströms ifrån (2021), alla bilder från norra sidan

Sidan uppdaterad 2023-06-08

Åter till samlingssidan