Mina järnvägssidor

Bildsidor om järnvägsobjekt

Broar med underhängda parabelfackverk

På den här sidan har jag samlat alla broar i nummerordning med en bild på varje objekt. Numreringen följer länsindelningen med ordning efter länsbokstäverna AB till Z så som de är förtecknade i "brokatalogen", här i pdf-format, se länkar.

Kartan över broarnas läge kan öppnas på egen dator i Google Earth genom att ladda ner kml-filen, se länkar.

Publicerad 2023-12-27

Stocksund Objekt 1. Bilden är troligen från brobytet vid Stocksund (1907). Det utbytta brospannet användes sedan vid WLJ, objekt 43.

Bjurån Objekt 2. Bro över Bjurån vid Skellefteå. Riven 1997.

Kusfors Objekt 3. Bro över Skellefteälven vid Kusfors, den vackraste av alla. Ersattes 1943.

Tallbergsbroarna Objekt 4. Den första av Tallbergsbroarna. Kvar som landsvägsbro.
Egen sida om Tallbergsbroarna

Petikån Objekt 5. Bro över Petikån vid Petiknäs / Åkroken. Utbytt.

Vindeln Objekt 6. Bro över Vindelälven söder om Vindeln. Rasade vid vårfloden 1995, då sedan länge tagen ur drift.

Mjölby Objekt 7. Bro över Svartån vid Mjölby.

Nissafors Objekt 8. Bro över Nissan vid Nissafors.

Emån Objekt 9. Bro över Emån norr om Ruda. Riven

Ålem Objekt 10. Bro över Alsterån vid Ålem. Utbytt.

Klippan Objekt 11. Bro över Rönne å vid Klippan. HHJ.

Ljungbyhed Objekt 12. Bro över Rönne å vid Ljungbyhed. Utbytt.

Höje å Objekt 13. Bro över Höje å söder om Lund. SSB

Verkeån Objekt 14. Bro över Verkeån vid Brösarp, nu museibana.

Vramsån Objekt 15. Bro över Vramsån vid Gärds köpinge, nu GC-väg.

Falkenberg Objekt 16. Bro över Ätran i Falkenberg. Riven.

Slöinge Objekt 17. Bro över Suseån vid Slöinge. Banan flyttad. Bron riven.

Laholm Objekt 18. Bro över Lagan i Laholm. Bron ersatt. Banan flyttad.

Borås Objekt 19. Bro över Viskan på BAJ i Borås. Utbytt.

Borås Objekt 20. Feltryck på kortet. Bro över Viskan på GBJ i Borås. Utbytt.

Borås Objekt 21. Bro över Viskan på GBJ i Borås. Utbytt.

Hillared Objekt 22. Bro över Ätran på BAJ vid Hillared.

Axelfors Objekt 23. Bro över Ätran på FJ vid Axelfors. Riven.

Sundsbron Objekt 24. Bro över Sundet mellan Ellensjöarna, Sundsbron på ULB.

Stålbron Objekt 25. Bro över Göta älv på UWHJ, Stålbron kallad. Utbytt.
Mera text om stålbron 

Flian Objekt 26. Bro över Flian vid Källtorp på VGJ.

Alingsås Objekt 27. Bro över Säveån vid Alingsås på VSB.

Järnboås Objekt 28. Bro över Rastälven i Järnboås på BDJ. Banan riven. Bron kvar.

Ställdalen Objekt 29. Bro över Hörksälven i Ställdalen. I trafik.

Timsälven Objekt 30. Bro över Timsälven i Bofors. I bruk.

Kortfors Objekt 31. Bro över Svartälven vid Kortfors. Spåren och bron kvar.

Järle Objekt 32. Bro över Järleån i Järle på NEJ, nu museibana.

Svartåbanan Objekt 33. Bro på Svartåbanan vid Gropen-Kvistbro. Riven.

Svartåbanan Objekt 34. Bro på Svartåbanan vid Hidingebro. Riven.

Svartåbanan Objekt 35. Bro på Svartåbanan vid Karlslund. Riven.

Degerfors Objekt 36. Bro över Letälven i Degerfors på Värmlandsbanan. Utbytt.

Sagån Objekt 37. Bro över Sagån vid Orresta. Banan flyttad, men bron är kvar.

Brintbodarne Objekt 38. Bro över Vanån vid Brintbodarne. Ombyggd till vägtrafik.

Ore älv Objekt 39. Bro över Ore älv på Inlandsbanan norr om Orsa. Delvis ombyggd efter skada. I drift.

Ludvika Objekt 40. Bro över Ludvika ström i Ludvika. Nu använd som GC-väg.

Mockfjärd Objekt 41. Bro över Bröttjänrnabäcken vid Mockfjärd. Utbytt.

Gavleån Objekt 42. Bro över Gavleån på SGGJ i Valbo. Utbytt och används som GC-väg.

Vinströmmen Objekt 43. Bro över Voxnan på WLJ vid Vinströmmen. Byggd av ett spann från Stocksundsbron. Riven.
Mera text om WLJ 

Sollefteå Objekt 44. Bro över Bruksån vid Sollefteå på HdSJ. Riven. Ersatt.

Utansjö Objekt 45. Bro över Utansjöån i Utansjö. Ersatt men nyare bro kvar men ej i drift.

Åm Objekt 46. Bro på HdSJ vid Åm. Bron riven, banan flyttad.

Ljungaverk Objekt 47. Bro över Ljungan i Ljungaverk. Industrispår. Bron bytt.

Utterån Objekt 48. Bro på SBÖN vid Utterån. Ersatt.

Tångböleströmmen Objekt 49. Bro på Mittbanan över Tångböleströmmen. I trafik.

Sidan uppdaterad 2024-03-03