Broarna över Dalälven i Gysinge

De här broarna är en viktig del av järnvägen Sala-Gysinge-Gävle, SGGJ.
Här är Dalälven ganska bred och uppdelad på två huvudfåror med Storön i mitten.
Järnvägen går i öst-västlig riktning över vattnet. Den västligaste bron är en kort bro
över Svartbäcken, sen en bro i två spann över till Storön och därefter fyra spann
till östra sidan. Sen är det faktiskt en fjärde bro över Halsbäcken där banan
vikit av mot söder och då är vi inne i Heby kommun.
Bilderna är tagna 2013-04-21 och vid ett nytt besök 2021-09-26.
Mellan besöken har säkerheten på broarna förbättrats.

Gysingebroarna Här kan man börja, på banvallen vid banvarktsstugan nr 692 inne i Gysinge

Gysingebroarna Den första bron är ganska kort, en balkbro i ett spann

Gysingebroarna För att se hur den ser ut måste man gå ner från banvallen (2021)

Gysingebroarna Den andra bron har två spann av bågformade fackverk och fem balkbrospann på Storösidan

Gysingebroarna Bro 2, landfästet med lagren

Gysingebroarna Bro 2 sedd västerifrån

Gysingebroarna Andra bron sedd österifrån, från Storön

Gysingebroarna Foto av den andra bron taget från Storön då man tydligt ser de fem balkbrospannen

Gysingebroarna Samma vy 2021

Gysingebroarna Den tredje bron har fyra spann av bågformade fackverk (2013)

Gysingebroarna Bro3 sedd nedströms ifrån

Gysingebroarna Bro 3 sedd nedströms ifrån

Gysingebroarna Bro 3 har 2021 fått gångbana och räcken

Gysingebroarna Bro 3 sedd västerifrån (2021)

Gysingebroarna Bro 3 sedd från nedströmssidan (2021)

Gysingebroarna Det finns andra spännande saker att se här också, många grova och greniga tallar på Storön

Gysingebroarna Samma tall uppåt i grenverket

Gysingebroarna Den fjärde bron ligger i en annan kommun (2021)

Gysingebroarna Bro 4 är en kort bro i ett spann (2021)

Gysingebroarna Bro 4 (2021)

Gysingebroarna Broarna var tillverkade av Göteborgs Mek. Verkstad och monterade på plats år 1900

En av de drivande för att få en järnvägslinje till Gysinge var "patron" vid bruket i Gysinge, Gustaf Benedicks. Han såg möjligheterna till utveckling av handel och ekonomi.

Det blev många turer innan bygget av banan kunde starta och när det väl kom igång visade det sig att kalkylen var för optimistisk. Slutkostnaden blev mer än 1 miljon högre än de 3 som kalkylerats.

Banan invigdes 29 juni 1901 med stora festligheter. Sedan hopade sig problemen. Sulfitfabriken i Gysinge brann och byggdes aldrig upp igen. Även Gysinge Bruk minskade verksamheten och trafikunderlaget.

Såsmåningom tog SJ över driften men lönsamheten fortsatte att försämras. 1964 lades persontrafiken ner och 1977 en del av godstrafiken. Viss godstrafik fanns kvar till 1995. Banan var helt uppriven 1995.

För några år sedan var det nära rivning, men efter en del turer kunde broarna behållas och göras säkrare för gångtrafik.

Länkar om dessa objekt

Om banan på historiskt.nu  

Sidan uppdaterad 2021-09-26

Åter till samlingssidan