Forsmobron

Forsmobron

Stambanan genom övre Norrland passerar Ångermanälvens djupt nedskurna fåra på en sällsynt ståtlig bro med spåret 40 m över älven. När banan drogs fram här byggdes en bro som blev klar till öppningen av bandelen 1889. Den var då landets största både vad beträffar längd och höjd.

Redan i början av 1910-talet behövde de tillåtna axellasterna höjas och vid Forsmo ersattes en stor bro med en ännu större, även denna gång blev det landets största. Den nya bron stod klar 1912. Det är denna bro som över 100 år senare är i funktion, om än efter omfattande renoveringar och förstärkning 2003.

Stambanan går sträckan Bräcke-Långsele-Vännäs-Boden. Söder om bron ligger trafikplatsen Forsmo där ett spår går vidare in i landet mot Hoting. Det är Forsmo som gett namn åt broarna. Platsen ligger någon mil nordväst om Sollefteå.

Vi passerade där på en resa i september 2020.

Forsmobron Ett Green Cargo-tåg passerar på väg norrut

Forsmobron Bron sedd från norr

Forsmobron Bron sedd från söder

Forsmobron Underifrånperspektiv

Forsmobron Underifrånperspektiv, lite som Eiffeltornet

Sidan uppdaterad 2021-05-15

Åter till samlingssidan