Projekt avlopp 2003

2003 års projekt är avloppet. Det är krav på att ersätta den gamla avloppsbrunnen som mynnar rakt ut i diket.

Efter mycket utredande så har vi fått miljökontorets godkännande för att anlägga en markbädd intill vedboden.

Under vintern fäller vi några stora granar. Det blir ganska mycket ris att ta hand om.

Träden förvandlas till brädor och plank i sågverket. Och det blir ganska mycket!
I mitten av maj kommer schaktentreprenören. En jättelik grävmaskin invaderar trädgården och  orsakar fruktansvärd förödelse.

» Startsidan för projekt

» Tillbaka

Uppdaterad 2003-05-18