Kakelugn - rivning

Den gamla kakelugnen är i visst behov av renovering och den måste sättas om av andra skäl också. Bland annat ska den få en ny eldstadsplan och anslutas till en annan kanal i skorstenen.

Så efter många funderingar blir det rivning och återuppsättning som gäller. Genom Sotarverktyg i Sandviken har vi fått tag på en duktig kakelugnsmakare.

Så här såg kakelugnen ut i ensamt majestät innan rivningen.

Rivningen börjar förstås uppifrån. Det gäller att försiktigt få tag i bitarna och plocka ner dem en och en.

Det är lite trångt att komma åt uppe mot taket.

Alla delar ska först märkas upp på ett systematiskt sätt så att de kommer tillbaka i rätt ordning. Här har den första delen av krönet lirkats loss.

Och sen är det bara att försiktigt knacka loss varv efter varv av stora och små kakelmoduler.

 
Här syns tydligt hur rökkanalerna går inuti ugnen. Genom att den har så lång väg innan den går upp genom skorstenen värmer den hela massan av tegel som sedan ger ifrån sig den go'a värmen under lång tid. Kakelugnen är långsam men effektiv.  
Det är ett skitigt göra att riva. Gammalt sot och det fina lerbruket lägger sig överallt i rummet, kläder, hår och ansikte.

Under tiden travar man upp delarna i god ordning på golvet med underlag av lastpallar för att lätt kunna återanvändas.

Det blir också ansenliga mängder av bruk och tegelrester att ta hand om. Hink efter hink fylls och bärs ut till skottkärran för att köras till "svarta hålet" - det som sväljer allt.

Här är vi nere vid foten.

Det gäller också att ta mått under hela tiden och notera inför uppbyggnaden för att kunna rekonstruera hur kakelugnen såg ut.
Slutligen visar det sig att själva fundmentet för kakelugnen har spår av hussvamp så vi måste gräva ur cirka en halvmeter djupt av "infekterade" jordmassor.

Hålet fylls sen med lös Leca och över detta gjuts ett stadigt fundament av betong och ovanpå detta läggs sedan den betongplatta som ska bli eldstadsplan som ugnen också ska stå på.

» Startsidan för projekt

» Återuppbyggnad

Uppdaterad 2009-04-19