Fasaden, husets ansikte

Vi vet hur huset har sett ut tidigare och de gamla bilderna visar att det egentligen inte har skett några stora förändringar sedan huset byggdes.

Nu blir det en del ändringar av detaljer, men vi är ännu ganska osäkra på det stora dragen.

Det är en gissning att bilden till höger är från 1920-talet eller till och med tidigare. Verandan var inte byggd än och taket hade bara spåntäckning.

På en ritning daterad 1906 finns den här fasaden. Den visar en indelning med bröstlister i underkant fönster, vertikal panel nederst och liggande panel i de övre delarna. Det verkar inte heller som arkitekten(?) tänkt sig rödfärgning.

Så blev det nu inte byggt. Det kanske var för "krångligt" eller också tyckte inte byggherren att det var passande. Det blev bara vertikal panel utan några listverk.

Nu funderar vi på om vi ska ta upp den här tanken. Hela fasaden måste ju bytas för bräderna är i princip slut. Så vi har "fria händer". Har ni andra några synpunkter? Den faluröda färgen ska vi i alla fall behålla.

Husets verkliga planlösning är visserligen spegelvänd mot den här ritningen, men vi tror ändå att man hade detta som förebild när man byggde. Det finns i varje fall ett annat hus i närheten som ser snarlika ut.

Här är några bilder på hus i trakten med lite olika fasader som vi kan få inspiration - eller tvärtom - av.

Man kan se vilken betydelse en vit sockelbräda har. Och hur bredden på knutbräder och fönsterfoder påverkar utseendet.

Närmast till höger är vårt "syskonhus", bara med spegelvänd plan.

Fönstren betyder nog mest. De mer kvadratiska nya fönstren ser helt annorlunda ut än de gamla höga även om de har lika spröjsindelning.

Titta på ritningen på vårt hus. Där är en helt annan typ av fönster än de som sitter där.

Symmetrin var ett viktigt drag på de gamla husen. Det verkade vara viktigare att fönstren satt symmetriskt än att de passade med planlösningen! Men ett och annat avsteg behöver ju inte vara något negativt?
En bred och rejäl yttertrappa av trä ska det bli efter tidigare förebild. Kan det vara på 1930-talet som man satt så här i eftermiddagssolen?
Hjälp oss nu att bestämma oss!

Se norrfasaden som exempel. Vi har flyttat om fönstren så att det stora fönstret på östra sidan hamnar på norrgaveln.

Där har vi också satt in två nya fönster, ett i köket (nere till vänster på fasaden) och ett i trappan. Ett gammalt romboidformat fönster återanvänds på vinden.

Vi kan följa den gamla ritningen med två lister i underkant fönster på båda våningarna eller en enda list mellan våningarna. Eller något helt annat?


På dessa ritningar syns även den tänkta utbyggnaden av verandan i våning 1 trappa. Den påverkar ju även fasadlinjerna.

I det här fallet måste man ha enbart vertikal panel.

» Startsidan för projekt

» Tillbaka

Uppdaterad 2009-03-29