vinjett

Dagboken

Svarta affärer?

ogräsbekämpning

Vad är det som pågår här? Flera årgångar av utskrifter ur bokföringen för alla våra företag och föreningar läggs på marken och täcks över med tjocka lager av träflis. Vill vi dölja något?

Nja, här är det ogräsbekämpning på högsta ekologiska nivå. Vi lägger uppblötta papper från bokföring och bank runt odlingsbäddarna för att stoppa tillväxten av ogräs. Anledningen är att de tidigare lagren av kartonger nu har brutits igenom av naturens obändiga krafter. Nu behövs nya insatser.

Och vi har flera kassar av papper som vi helst inte lämnar på återvinningen. Vi vill inte heller elda upp dem i vårkasen. Bäst nytta gör de som broms för ogräset. Flis att lägga ovanpå består Trafikverket med vid röjning av busk vid järnvägen.

Nå åter till frågan. Har vi något att dölja?
Ja, ogräset!

Taggat: #2019 #odling

Slumpvalt smakprov från alla inlägg:

Sista pusselbiten

taklist

  Äntligen börjar vi närma oss slutet på byggarbetena - eller inte? ...

Läs mera... (2019-10-16)