vinjett

Dagboken

Rubb och stubb

På ängen framför ladan har det blivit en hel del trädstubbar kvar efter flera fällningar under åren. De har varit till stort bekymmer när vi har slagit gräset om höstarna så nu var det dags att göra något åt dem.

Gräva upp - nej, det vore alldeles för jobbigt i den steniga marken och med de stora rötter som det troligen fanns. Så därför var det fräsning som skulle bli lösningen.

En stubbfräs hyrdes på Sandvikens Byggmaskiner och kördes hem denna snöslaskiga dag när vintern tog omtag. Maskinen är en stor och bullrig sak som man drar fram till stubben och sen kör man igång motorn som driver ett tandat hjul i framänden på vidundret. Med det tuggar man sönder stubben under buller och sprut.

Trots att det var flera år sedan träden fälldes visade det sig att träet var osedvanligt friskt och bjöd på starkt motstånd.

stubbfräs Maskinen i arbete

stubbfräs Del av stubben avverkad
stubbfräs Ängen i kaos

Efteråt såg det ut som om ängen invaderats av en skock vildsvin, men det får väl fixas till våren.

Taggat: #arbete #2019

Slumpvalt smakprov från alla inlägg:

När du får oväntat besök ...

Rc4 1290

  Järnvägen hör till mina nördiga intressen. Somliga ser nog bara lok och godsvagnar som skramlar förbi, men det är faktiskt många olika sorter ...

Läs mera... (2016-09-21)