vinjett

Dagboken

Ett skitproblem - etapp 1

Vi har ett så kallat enskilt avlopp, vilket innebär att avloppsvattnet från huset leds till en brunn där fastare partiklar sedimenterar i tre olika kamrar och vattnet sedan ska rinna ut i en bädd där det renas genom att rinna genom marklagren.

För nu 14 år sedan gjorde vi en ny markbädd för reningen. Tidigare gick avloppsvattnet mer eller mindre rakt ner i diket. Det var ju inte bra, förstås. Men att konvertera till en miljömässigt godkänd process var ganska så plågsamt, med uppgrävning av hela gården och mycket och långdraget eget arbete.

Mer om dessa bekymmer är väl dokumenterade här:

Avloppsprojektet 2003

Brunnen måste tömmas på sitt innehåll regelbundet, minst en gång om året och det har vi förstås gjort. Vid den senaste tömningen för några veckor sedan visade det sig att vattnet inte hade runnit ut i markröret så som det borde. Det gjorde att vi måste kalla på en extra slamsugning med högtrycksspolning.

Men det blev inte bättre av detta. Nästa steg var att gräva en provgrop för att försöka se vad orsaken till stoppet var. Det vi kunde se var att filterkassetterna som ska "rena" avloppsvattnet i ett första steg verkade helt igensatta. Efter lite konsultationer på olika håll blev beslutet att gräva upp hela markbädden. Och det skedde i går.

Först högg grävaren in på alla plantor av olika slag som under åren befolkat bädden. En del av dem har skänkts bort till andra trädgårdsamatörer, en hel del av de andra har sparats för utplantering och återplantering.

När skopan kom ner till de gamla filterkassetterna visad det sig att de var helt vattenfyllda och inte längre släppte ner något i markbädden. Allt grävdes upp. De får "ligga till sig" ett tag, det vill säga vi hoppas att höstregnen tvättar av den illaluktande geggan.

Det blev en himla jordhög som lades upp bredvid. Ny dränering har lagts och botten har förberetts för att ta emot nytt grus. Och nya filterkassetter med mera. Sen ska schaktmassorna läggas tillbaka ovanpå alltihop.

Vi återkommer med etapp 2 och kanske 3?

Taggat: #2017 #arbete

Slumpvalt smakprov från alla inlägg:

Lyxmat?

kalvdans

  Det händer att vi får möjlighet att köpa råmjölk från vår bondegranne. Då gör vi kalvdans! Enklaste tillagningen i världen. Rör i hop med lite socker, salt och kanel. Ställ i ugnen i 100 grader i 30 till 60 minuter ...

Läs mera... (2016-09-07)