FOTOALBUM

Former och färger i Köpenhamn våren 2018

Linjer - här går man

Rutor - här går man också

Trappor - här går man upp och ned

København H - här går tågen

Hotell Astoria - här bor man

Kurrysild och smilende æg - här mår man

Svingdør - här går man

Tuktade former

Otyglade former

Cirkulär

Cirkulär

Tillspetsade former

Naturliga former

Tillyxade former

Former och färger på hög nivå

Ett nytt stuk på gaveln

Under dina fötter

Under dina fötter

Rundade former

Speglade former

De rätta färgerna?

Avgränsade färger

Naturliga krusiduller

Funkis

Nya strama former

Alltings slut

Fortsätt till 2019 års besök i Köpenhamn!