Bäcken
Dagbok

Dagbok

Strövtåg i hembygden

Häromdagen gick jag en runda neröver bäcken och den gamla dammen, mest av ren nyfikenhet. Det är ganska sällan vi går åt det hållet. Ett skäl är att det är svårt att ta sig fram. Naturen - det vill säga slyskogen har tagit kommandot och man får stånga sig igenom djungellika snår. Faktiskt kallar vi markerna där för "djungeln" när vi talar om dem.

Döm om min stora överraskning när jag fann dammen fylld till brädden! Under så där 15 år har det bara varit en bäckfåra på botten - nu var det åter en stor vattenspegel. En del av skogen har under åren etablerat sig på dammbotten så nu gick vattnet långt upp på stammarna. Orsaken till nivåhöjningen verkade vara att "någon" hade stängt dammluckorna. Vem?

Samtidigt har allt ris som bäverkolonin fällt flutit upp och fastnat ovanför luckorna, vilket höjt nivån ytterligare. Det går väl bra när nu flödet är lågt, men vad kan hända vid vårfloden?

dammmen mot verkstaden nedanför dammen

Samtigt passade jag på att gå runt den gamla verkstaden. Förfallet går inte längre att stoppa, tyvärr.

norra sidan av verkstaden den nedrasade delen gavel mot väster mot bäcken

Det är så här "djungeln" ser ut. Med bävrarnas hjälp kanske den glesnar och de tar sig an större saker än slyet.

djungel bäverarbete

Det ska bli intressant att se hur det hela utvecklar sig.